1. Wstęp

Zapraszamy do korzystania z oprogramowania i powiązanych usług świadczonych przez ShenZhen Anquanshouhu Tech Co., Ltd. („MAXCOM Tracker” „my” lub „nas”).

Oprogramowanie i powiązane usługi („nasze usługi”) świadczone użytkownikowi odnoszą się do aplikacji klienckiej oznaczonej jako „MAXCOM Tracker”, której kodu jesteśmy legalnym właścicielem i którą obsługujemy, w tym między innymi podstawowych funkcji, takich jak zapytania o lokalizację, połączenia wideo, czat wiadomości, zdalne zarządzanie sprzętem, spersonalizowane rekomendacje, publikowanie informacji, interaktywna komunikacja, a także inne funkcje, MAXCOM Tracker to oparta na narzędziach platforma usług aplikacji i treści dla użytkowników domowych. Umowa użytkownika MAXCOM Tracker („Niniejsza Umowa”) to umowa pomiędzy Tobą a nami dotycząca Twojej rejestracji, logowania, korzystania (łącznie „użytkowania”) naszych usług.

Aby świadczyć Ci lepsze usługi, przed skorzystaniem z niej prosimy o uważne przeczytanie i pełne zrozumienie niniejszej Umowy, w szczególności związanych z nią klauzul dotyczących wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności, licencjonowania i wykorzystania informacji, wyrażenia zgody na aktywację i korzystanie ze specjalnej pojedynczej usługi, obowiązujących przepisów i rozstrzygania sporów itp. Wśród nich należy zwrócić uwagę czytając pogrubione klauzule, takie jak wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności. Jeśli nie masz ukończonych 18 lat, przeczytaj i w pełni zrozumiej niniejszą umowę ze swoim opiekunem prawnym i skorzystaj z naszych usług przed otrzymaniem od niego możliwej do sprawdzenia zgody.

Uzyskując dostęp do naszych Usług lub korzystając z nich, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków. W przeciwnym razie nie będziesz mieć dostępu do naszych Usług ani z nich korzystać. Jeśli zgadzasz się lub korzystasz z naszych usług, uznaje się, że już przeczytałeś i zgodziłeś się na związanie niniejszą Umową oraz Umową o świadczenie usług i Zasadami innego powiązanego oprogramowania, w tym między innymi Polityką prywatności.

  1. MAXCOM Tracker i powiązane usługi

2.1 Możesz uzyskać naszą aplikację kliencką poprzez preinstalację, pobranie przez autoryzowane strony trzecie itp., gdy zamierzasz korzystać z naszych usług. Jeśli nie uzyskałeś oprogramowania w opisany przez nas sposób, nie możemy zagwarantować, że z nieoficjalnej wersji oprogramowania będzie można normalnie korzystać, a poniesione przez Ciebie straty nie będą dla nas istotne.

2.2 Możemy opracować różne wersje aplikacji dla różnych urządzeń końcowych. Należy uzyskać, pobrać i zainstalować odpowiednią wersję zgodnie z aktualnym stanem urządzenia. Jeśli nie korzystasz już z naszych usług, możesz odinstalować odpowiednią aplikację.

2.3 Aby zapewnić użytkownikom dobre doświadczenia, od czasu do czasu będziemy aktualizować lub zmieniać nasze usługi (w tym między innymi modyfikacje oprogramowania, aktualizacje, ulepszenia funkcjonalne, rozwój nowych usług, wymiana oprogramowania itp.). Możesz zaktualizować odpowiednie wersję w zależności od potrzeb.

Aby zapewnić bezpieczeństwo naszych usług i usprawnić obsługę użytkowników, po częściowej lub pełnej aktualizacji naszych usług, będziemy Ci o tym w odpowiedni sposób przypominać, w tym między innymi za pomocą monitów systemowych, ogłoszeń, pism na stronie internetowej itp. oraz masz prawo wybrać, czy zaakceptować zaktualizowaną wersję. Jeśli nie, niektóre funkcje naszych usług zostaną ograniczone lub nie będzie można normalnie z nich korzystać.

2.4 O ile nie uzyskaliśmy uprzedniej pisemnej zgody, nie można uzyskać nieuprawnionego dostępu do naszych usług ani korzystać z nich w jakiejkolwiek formie, w tym między innymi adaptacji, reprodukcji, rozpowszechniania, wyszukiwania pionowego, tworzenia kopii lustrzanych lub handlu itp.

2.5 Do korzystania z naszych usług należy przygotować własne urządzenia końcowe (takie jak telefony komórkowe, tablety itp.). Po otwarciu go na urządzeniu końcowym uznaje się, że skorzystałeś z naszych usług. Aby móc w pełni korzystać z funkcji oprogramowania, konieczne może być podłączenie urządzenia końcowego do sieci i pokrycie wymaganych kosztów (takich jak opłaty za przesyłanie danych, opłaty za dostęp do Internetu itp.).

2.6 Udzielamy Ci osobistej, niezbywalnej, niewyłącznej, niekomercyjnej, ograniczonej licencji na korzystanie z Usług i uzyskiwanie do nich dostępu wyłącznie w zakresie dozwolonym w niniejszych Warunkach. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane Użytkownikowi na mocy niniejszych Warunków. Z wyjątkiem przypadków dozwolonych w ramach Usług lub w inny sposób dozwolonych przez nas na piśmie, licencja użytkownika nie obejmuje prawa, o którym nie wspominamy. Jednocześnie nieskorzystanie przez nas z któregokolwiek z powyższych uprawnień nie oznacza zrzeczenia się tego prawa.

2.7 Korzystając z naszych usług, nie musisz się rejestrować, ale będzie to miało wpływ na główne funkcje lub usługi. Tymczasem mamy nadzieję, że rozumiesz, abyśmy mogli lepiej korzystać z naszych usług, chronić bezpieczeństwo Twojego konta, a niektóre funkcje i/lub poszczególne usługi (takie jak usługa komentarzy) będą wymagały podania prawdziwych danych identyfikacyjnych i zarejestrowania się na prawdziwe imię i nazwisko zgodnie z odpowiednich krajowych przepisów ustawowych i wykonawczych przed jego użyciem

  1. Twoje konto

3.1 Nasze usługi zapewniają kanał rejestracyjny. Masz prawo wybrać legalną kombinację znaków jako swoje konto i ustawić własne hasło spełniające wymogi bezpieczeństwa. Ustawione przez Ciebie konto i hasło stanowią dane uwierzytelniające umożliwiające zalogowanie się i korzystanie z naszych usług.

3.2 Rozumiesz, że założone przez Ciebie konto nie może naruszać krajowych przepisów ustawowych i wykonawczych oraz naszych odpowiednich zasad i nie możesz prowadzić żadnych działań naruszających interesy narodowe, szkodzących prawom i interesom innych obywateli oraz szkodzącym moralności społecznej. Upewnij się, że Twoja nazwa użytkownika, awatar i profil oraz informacje o innych osobach są legalne i nie używaj czyjegoś imienia bez uzyskania pozwolenia (w tym między innymi podszywania się pod prawdziwe imię, wizerunek itp. innej osoby w sposób powodujący zamieszanie). Nie możesz zarejestruj swoje konto w złośliwy sposób (w tym między innymi poprzez częstą i masową rejestrację itp.). Zastrzegamy sobie prawo do sprawdzenia przesłanych informacji.

3.3 Tylko Ty możesz uzyskać dostęp do swojego konta MAXCOM Tracker. Zabrania się oddawania, pożyczania, wynajmowania, przekazywania, sprzedaży lub pozwalania innym na korzystanie z konta bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Jeśli stwierdzimy lub mamy uzasadnione podstawy, aby podejrzewać, że nie jesteś pierwotnemu rejestrującemu konto, w celu ochrony bezpieczeństwa konta, mamy prawo zawiesić lub zakończyć świadczenie usług dla zarejestrowanego konta, albo też natychmiast zlikwidować konto.

3.4 Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za informacje powiązane z Twoim Kontem i wszystko, co dzieje się z Twoim Kontem, w tym między innymi za wszelkie modyfikacje danych, opublikowane komentarze, płatności i inne działania. Musisz dbać o bezpieczeństwo swojego Konta i niezwłocznie powiadamiać nas, jeśli odkryjesz lub podejrzewasz, że ktoś uzyskał dostęp do Twojego Konta bez Twojej zgody.

3.5 Jeśli zapomniałeś hasła, możesz postępować zgodnie z instrukcjami, aby je odzyskać. Przypominamy, że preferuje się weryfikację numeru telefonu komórkowego, co wiąże się z kwestią bezpieczeństwa. Musisz prawidłowo przechowywać swoje konto i hasło. Jeśli doszło do włamania lub utraty hasła z Twoich własnych powodów, nie bierzemy za to odpowiedzialności.

3.6 Korzystając ze swojego konta, powinieneś pamiętać o odpowiednich informacjach, które podałeś (takich jak numer konta, hasło, pytania zabezpieczające itp.). Zgodnie z odpowiednimi krajowymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi może być konieczne podanie prawdziwych danych identyfikacyjnych (takich jak uwierzytelnienie tożsamości) w celu korzystania z niektórych funkcji naszych usług i zwracanie uwagi na to, aby w odpowiednim czasie aktualizować odpowiednie informacje. Jeśli przesłane przez Ciebie materiały lub podane przez Ciebie informacje nie są ustandaryzowane lub niezgodne, mamy prawo odmówić udostępnienia Ci powiązanych funkcji, nie możesz uzyskać dostępu do naszych Usług ani z nich korzystać.

3.7 Oprócz rejestracji MAXCOM Tracker, jesteś również upoważniony do korzystania z innego legalnego oprogramowania, w tym między innymi nas i/lub naszego oprogramowania stowarzyszonego oraz kont użytkowników oprogramowania stron trzecich zarejestrowanych pod prawdziwymi nazwiskami w celu logowania się i korzystania z MAXCOM Tracker, z wyjątkiem sytuacji, gdy oprogramowanie lub platformy stron trzecich nakładają na to ograniczenia lub zakazy. Logując się na wyżej wymienione, istniejące konto, upewniają się Państwo, że odpowiednie konto zostało zarejestrowane na prawdziwe nazwisko i to samo dotyczy niniejszej umowy.

3.8 Możesz nie tylko zalogować się i korzystać z MAXCOM Tracker, ale możesz także korzystać z konta logowania w innym oprogramowaniu i usługach świadczonych przez nasze spółki stowarzyszone. Musimy Ci przypomnieć, że logując się i korzystając z wyżej wymienionych usług za pomocą konta MAXCOM Tracker, będziesz związany Umową użytkownika i innymi warunkami umowy od faktycznego dostawcy.

3.9 Aby zwiększyć ekspozycję treści i efektywność publikowania, jesteśmy upoważnieni do automatycznego publikowania całej treści utworzonej na Twoim koncie lub odpowiadającym mu koncie w tym oprogramowaniu/witrynie internetowej w innym oprogramowaniu i witrynach internetowych obsługiwanych przez nas i/lub nasze podmioty stowarzyszone. Operacje, które publikujesz, modyfikujesz i usuwasz w tym oprogramowaniu/witrynie internetowej, zostaną zsynchronizowane z innym oprogramowaniem i witrynami internetowymi wymienionymi powyżej. Kiedy rejestrujesz się lub logujesz do produktów i stron internetowych obsługiwanych przez nas i/lub nasze spółki stowarzyszone (jeśli istnieją) za pośrednictwem zarejestrowanego konta lub konta użytkownika oprogramowania strony trzeciej, powinieneś przestrzegać „Umowy użytkownika” oprogramowania i witryny internetowej oraz innych warunki umowy.

3.10 Po zakończeniu rejestracji, zalogowaniu się oraz uzasadnionej i niezbędnej weryfikacji tożsamości w MAXCOM Tracker, możesz w dowolnym momencie przeglądać i modyfikować przesłane przez Ciebie dane osobowe. Możesz nie być w stanie zmodyfikować informacji o początkowej rejestracji i innych informacji weryfikacyjnych podanych podczas rejestracji ze względów bezpieczeństwa i tożsamości (takich jak usługi odzyskiwania konta lub hasła itp.). Możesz poprosić o usunięcie swojego konta, a my pomożemy Ci po przeprowadzeniu uzasadnionej i niezbędnej weryfikacji tożsamości osobistej, stanu bezpieczeństwa, informacji o urządzeniu itp., chyba że przepisy ustawowe i wykonawcze stanowią inaczej.

3.11 Aby w pełni wykorzystać zasoby konta, jeżeli po rejestracji nie zalogujesz się po raz pierwszy lub nie korzystasz z konta dłużej niż sześć miesięcy, odzyskamy Twoje konto.

  1. Ochrona danych osobowych Użytkowników

Współpracujemy z Tobą, aby chronić Twoje dane osobowe (które mogą zidentyfikować użytkownika niezależnie lub w połączeniu z innymi informacjami). Dla nas ochrona danych osobowych użytkowników jest jedną z podstawowych zasad. Aby zapewnić lepszą obsługę i odpowiednią pomoc techniczną, podczas korzystania z MAXCOM Tracker może być konieczne podanie danych osobowych (w tym między innymi imienia i nazwiska, numeru telefonu, informacji o lokalizacji itp.). Będziemy korzystać z technologii szyfrowania i anonimizacji , inne środki techniczne i środki bezpieczeństwa kompatybilne z MAXCOM Tracker w celu ochrony Twoich danych osobowych. Niektóre inne informacje o Tobie określone w Polityce prywatności.

  1. Kodeks postępowania użytkownika

5.1 Wymagania dotyczące zachowania użytkownika

Będziesz odpowiedzialny za wszystko, co dzieje się z Twoim Kontem podczas korzystania z naszych usług. Z wyjątkiem przypadków dozwolonych w ramach Usług lub w inny sposób dozwolonych przez nas na piśmie, licencja użytkownika nie obejmuje prawa do:

5.1.1 Używaj dowolnej wtyczki, systemu lub narzędzia strony trzeciej, które nie jest przez nas autoryzowane lub licencjonowane, aby zakłócać, niszczyć, modyfikować lub wywierać wpływ na normalne działanie naszych usług.

5.1.2 Nie podejmować żadnych działań przeciwko naszym usługom, które zagrażają bezpieczeństwu sieci komputerowej, w tym między innymi:

(1) Nielegalne wtargnięcie do sieci innych osób, zakłócenie normalnego funkcjonowania innych osób, kradzież danych sieciowych i inne działania zagrażające bezpieczeństwu sieci;

(2) Udostępnij programy i narzędzia specjalnie zaprojektowane do ingerencji w sieć, zakłócania normalnych funkcji sieci i środków ochrony oraz kradzieży danych sieciowych itp.

(3) wiedziałeś, że inni angażują się w działania zagrażające bezpieczeństwu sieci, nadal zapewniają pomoc w postaci wsparcia technicznego, promocji reklamowej, rozliczania płatności itp.;

(4) Wykorzystywania nieautoryzowanych danych lub dostępu do nieautoryzowanych serwerów/kont;

(5) wchodzić do publicznych sieci komputerowych lub systemów komputerowych innych osób bez pozwolenia oraz usuwać, modyfikować i zwiększać ilość przechowywanych informacji;

(6) Bez pozwolenia podejmować próby wykrywania, skanowania i testowania słabych punktów systemu lub sieci „MAXCOM Tracker” lub innych działań podważających bezpieczeństwo sieci;

(7) Prób zakłócania lub zakłócania normalnego działania systemu lub strony internetowej „MAXCOM Tracker”, celowego rozprzestrzeniania szkodliwych programów lub wirusów oraz innych działań zakłócających i kolidujących z normalnymi sieciowymi usługami informacyjnymi;

(8) Fałszywa nazwa pakietu TCP/IP lub jego częściowa nazwa;

(9) Odtwarzaj kod źródłowy naszych usług, dezasembluj, kompiluj lub w inny sposób próbuj poznać kod źródłowy naszych usług;

(10) Złośliwego rejestrowania kont w naszych usługach, w tym między innymi częstej i masowej rejestracji;

(11) Naruszenie przepisów ustawowych i wykonawczych, niniejszej umowy, naszych odpowiednich zasad oraz inne działania, które naruszają prawa i interesy innych osób.

5.1.3 Jeśli mamy powody sądzić, że Twoje działania naruszają lub mogą naruszyć powyższą umowę, możemy to ocenić i rozwiązać niezależnie, a także mamy prawo zakończyć świadczenie Ci usługi bez uprzedniego powiadomienia i dochodzenia związanych z tym obowiązków prawnych.

5.2 Specyfikacja treści

5.2.1 Po zakończeniu rejestracji zgodnie z regulaminem możesz zalogować się do MAXCOM Tracker za pomocą zarejestrowanego konta lub konta naszej platformy partnerskiej, aby publikować treści, śledzić komentarze itp.

5.2.2 Zależy nam na tym, aby udostępnianie informacji i komentarzy uzupełniających było cywilizowane, racjonalne, przyjazne i wysokiej jakości. Promując rozwój działalności w zakresie udostępniania informacji, komunikacji interaktywnej i zamieszczania komentarzy, będziemy w dalszym ciągu wzmacniać odpowiednie możliwości zarządzania bezpieczeństwem informacji, poprawiać samodyscyplinę w udostępnianiu informacji, zamieszczać komentarze i skutecznie wypełniać obowiązki społeczne, przestrzegać krajowych przepisów ustawowych i wykonawczych, szanować uzasadnione prawa i interesy obywateli oraz porządek społeczny.

5.2.3 Treści, które komentujesz, publikujesz i publikujesz, powinny świadomie spełniać te wymagania, takie jak przepisy ustawowe, wykonawcze, porządek społeczny, moralność społeczna, ustrój socjalistyczny, interesy narodowe, uzasadnione prawa i interesy obywateli, zwyczaje moralne i autentyczność informacji, itp. Zgadzasz się i obiecujesz, że nie będziesz produkować, kopiować, publikować ani rozpowszechniać następujących informacji, które są zabronione przez przepisy ustawowe i wykonawcze:

(1) Ci, którzy walczą z podstawowymi zasadami ustanowionymi przez Konstytucję;

(2) Zagrażające bezpieczeństwu narodowemu i ujawniające tajemnice państwowe;

(3) Ci, którzy obalają władzę państwową, obalają system socjalistyczny, podżegają do secesji i podważają jedność narodową;

(4) Osoby szkodzące honorowi i interesom narodowym;

(5) Osoby popierające terroryzm i ekstremizm;

(6) Wspierający nienawiść narodową, dyskryminację narodową i niszczenie jedności narodowej;

(7) Podżegające do regionalnej dyskryminacji i nienawiści regionalnej;

(8) Ci, którzy niszczą narodową politykę religijną oraz promują kulty i przesądy;

(9) Fałszowanie i rozpowszechnianie plotek i fałszywych informacji, zakłócanie porządku gospodarczego i społecznego oraz stabilności społecznej;

(10) Szerzące przemoc, wulgaryzmy, pornografię, hazard, zabójstwa, terror lub nawoływanie do przestępstwa;

(11) Naruszające prawa i interesy nieletnich lub szkodzące zdrowiu fizycznemu i psychicznemu nieletnich;

(12) Osoby nieuprawnione fotografujące lub nagrywające inne osoby bez pozwolenia, naruszające prawa innych osób;

(13) Zawierające horror, przemoc, wysokie ryzyko, zagrażające zdrowiu fizycznemu i psychicznemu własnemu lub innych osób;

(14) Zagrażające bezpieczeństwu sieci, wykorzystujące sieć do zagrażania bezpieczeństwu narodowemu, honorowi i interesom;

(15) Osoby obrażające lub oczerniające inne osoby, naruszające ich prawa;

(16) Te brutalne zastraszanie, groźby i rewizje ludzkiego ciała przeciwko innym;

(17) Te, które dotyczą prywatności, informacji lub danych osobowych;

(18) Ci, którzy szerzą wulgarne słowa, niszcząc porządek społeczny;

(19) Osoby naruszające prywatność, reputację, prawa do wizerunku, prawa własności intelektualnej itp.;

(20) Osoby rozpowszechniające reklamy komercyjne lub podobne oferty komercyjne, wiadomości o nadmiernym marketingu i spam;

(21) Osoby komentujące w języku innym niż powszechnie używany na tej stronie;

(22) Osoby niemające nic wspólnego z komentowanymi informacjami;

(23) Osoby publikujące bezsensowne informacje lub celowo używające kombinacji znaków w celu uniknięcia audytów technicznych;

(24) Osoby naruszające przepisy ustawowe, wykonawcze, polityki, porządek społeczny, zakłócające nasze normalne działanie lub naruszające uzasadnione prawa i interesy innych lub stron trzecich.

5.3 Stworzyliśmy publiczną platformę do składania skarg i zgłaszania skarg. Możesz złożyć do nas skargę zgodnie z naszym publicznym systemem zgłaszania skarg, dotyczącą wszelkiego rodzaju nielegalnych działań, nielegalnych działań komunikacyjnych, nielegalnych i szkodliwych informacji itp. Niezwłocznie przyjmiemy i zajmiemy się Twoją opinią, aby wspólnie stworzyć czyste środowisko sieciowe .

6.Specyfikacja treści informacji

6.1 Bez naszej pisemnej zgody nie możesz upoważniać, zezwalać ani pomagać żadnej osobie trzeciej w wykonywaniu któregokolwiek z następujących działań dotyczących treści informacyjnych w naszych usługach objętych niniejszą umową:

(1) Kopiuj, pobieraj i używaj treści informacyjnych z MAXCOM Tracker do celów komercyjnych, w tym między innymi do celów reklamowych, zwiększenia czytelnictwa i wyświetleń stron;

(2) Bez pozwolenia edytować, organizować, składać treści informacyjne z MAXCOM Tracker i wyświetlać je na kanałach innych niż strona źródłowa naszych usług;

(3) Przyjąć metody identyfikacji, w tym między innymi wszelkie formy specjalnej identyfikacji, kodu itp. w celu pomagania stronom trzecim lub robienia tego samodzielnie, aby wpłynąć na zawartość informacyjną naszych usług, np. prowadzenie odczytów, przesyłanie i przejmowanie naszych ruch drogowy;

(4) Inne nielegalne działania polegające na pozyskiwaniu lub wykorzystywaniu treści informacyjnych z MAXCOM Tracker.

6.2 Za naszą pisemną zgodą Twoje działania polegające na udostępnianiu i przekazywaniu treści informacyjnych z MAXCOM Tracker powinny spełniać następujące specyfikacje:

(1) Istotne dane uzyskane w wyniku indeksowania i statystyki, takie jak popularne słowa, współczynniki trafień, kategorie, wyszukiwania, trafienia, odczyty itp., bez naszej uprzedniej pisemnej zgody, nie można ich publikować, udostępniać ani ujawniać żadnej stronie trzeciej w W każdym razie.

(2) Nie można wprowadzać żadnych zmian na stronach źródłowych naszych usług, w tym między innymi w linku do strony głównej (strony profilowej) i systemie reklamowym. Niedozwolone jest również utrudnianie, wstawianie, wyskakujące okienko itp. w jakiejkolwiek formie w celu wyświetlenia stron źródłowych naszych serwisów;

(3) Należy podjąć bezpieczne, skuteczne i rygorystyczne środki, aby zapobiec nielegalnemu pozyskiwaniu treści informacyjnych z naszych usług przez osoby trzecie w jakiejkolwiek formie, w tym między innymi programami „pająkowymi”;

(4) Nie wykorzystuj odpowiednich treści danych do celów wykraczających poza zakres naszego pisemnego zezwolenia, takich jak sprzedaż i wykorzystanie komercyjne lub ujawnianie, udostępnianie lub umożliwianie osobom trzecim korzystania w jakikolwiek sposób;

(5) Działania polegające na udostępnianiu, przesyłaniu i kopiowaniu treści informacji o naszych usługach osobom trzecim powinny być zgodne z innymi ustalonymi przez nas kodeksami i standardami.

  1. Domyślna obsługa

7.1 W przypadku naruszenia przez Ciebie niniejszej umowy lub innych warunków świadczenia usług mamy prawo do niezależnej oceny i podjęcia środków, takich jak wcześniejsze ostrzeżenia, odmowa publikacji, natychmiastowe zaprzestanie przekazywania informacji, usuwanie dalszych informacji, zakaz krótkotrwałych wystąpień i ograniczenie niektórych lub wszystkich funkcji konta do czasu jego trwałego zamknięcia. Mamy prawo ogłosić wyniki przetwarzania i zdecydować o wznowieniu odpowiedniego konta użytkowników zgodnie ze stanem faktycznym. Zgłosimy dokumentację dotyczącą podejrzeń naruszeń przepisów ustawowych i wykonawczych oraz podejrzeń przestępstw odpowiednim właściwym organom zgodnie z prawem i będziemy współpracować z odpowiednimi właściwymi organami w celu przeprowadzenia dochodzenia.

7.2 Jeśli naruszysz postanowienia niniejszej umowy lub innych warunków świadczenia usług i złożysz skargę lub roszczenie sądowe u osoby trzeciej, ponosisz za to wyłączną odpowiedzialność. Jeśli my i nasi partnerzy wypłacimy odszkodowanie jakiejkolwiek osobie trzeciej lub zostaniemy ukarani przez władze państwowe z powodu Twojej nielegalnej, naruszającej lub naruszającej umowę, powinieneś w pełni zrekompensować nam i podmiotom stowarzyszonym wszelkie straty, które ponieśliśmy.

7.3 MAXCOM Tracker szanuje i chroni prawa użytkowników do własności intelektualnej, reputacji, imienia i nazwiska, prywatności i innych praw. Musisz zagwarantować, że teksty, zdjęcia, filmy, pliki audio, linki itp. przesłane podczas korzystania z naszych usług nie naruszają praw osób trzecich do własności intelektualnej, reputacji, nazwiska, prywatności, innych uzasadnionych praw i interesów. W przeciwnym razie mamy prawo usunąć treści rzekomo naruszające prawa po otrzymaniu powiadomienia od podmiotów prawniczych lub powiązanych. Za wszelkie roszczenia osób trzecich ponosisz za nie wyłączną odpowiedzialność; jeśli my i nasi partnerzy poniesiemy jakiekolwiek straty (w tym ekonomiczne, reputację biznesową itp.) z powodu Twojego czynu niedozwolonego, powinieneś w pełni zrekompensować nam i podmiotom stowarzyszonym wszelkie straty, które ponieśliśmy.

  1. Zmiany w usługach, przerwy i zakończenie świadczenia usług

8.1 Mam nadzieję, że rozumiesz, nasze usługi świadczone są zgodnie z istniejącymi technologiami i warunkami. Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu ciągłość i bezpieczeństwo usług. Nie możemy jednak w dowolnym momencie przewidzieć ani zapobiec innym zagrożeniom, które mogą powodować przerwy w świadczeniu usług, niekorzystanie z naszych usług oraz inne straty i ryzyko, w tym między innymi działanie siły wyższej, sieci, wad usług stron trzecich, stron internetowych osób trzecich i inni.

8.2 Ze względu na bezpieczeństwo działania platformy, zgodnie z określonymi warunkami, mamy prawo ustalać ustawienia i zakres usługi/funkcji, modyfikować, przerywać, zawieszać lub zakończyć świadczenie naszych usług.

9.Reklamy

9.1 Podczas korzystania z naszych usług możemy przesyłać Ci odpowiednie informacje, reklamy lub usługi brandingowe oraz wyświetlać informacje komercyjne i promocyjne lub informacje (w tym informacje komercyjne i niekomercyjne) z naszego oprogramowania i powiązane z dostawcami zewnętrznymi i/lub, partnerzy na MAXCOM Tracker.

9.2 Podczas korzystania z MAXCOM Tracker będziemy przesyłać Ci reklamy programowe oparte na preferencjach, zainteresowaniach itp. Reklamy programistyczne możesz wyłączyć w ustawieniach MAXCOM Tracker. Jeśli to zrobisz, reklamy, które zobaczysz, pozostaną takie same, ale trafne reklamy zostaną zmniejszone. Przeczytaj więcej w Polityce prywatności.

9.3 Będziemy reklamować i promować powiązane obowiązki zgodnie z prawem, a Ty powinieneś ocenić autentyczność i wiarygodność informacji reklamowych lub promocyjnych oraz ponieść za to odpowiedzialność. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie przewidzianych przez przepisy ustawowe i wykonawcze, ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie zakupy, transakcje lub szkody lub straty poniesione w wyniku informacji reklamowych lub promocyjnych, a my nie ponosimy za to odpowiedzialności.

  1. Własność intelektualna

10.1 Prawa własności intelektualnej do treści udostępnianych w naszych usługach (w tym między innymi do oprogramowania, technologii, programów, stron internetowych, tekstu, zdjęć, obrazów, plików audio, wideo, grafiki, układu, dokumentów elektronicznych itp.) należą do nas . Prawa autorskie, prawa patentowe i inne prawa własności intelektualnej do oprogramowania, które świadczymy, również należą do nas. Bez naszej zgody nikt nie może korzystać z zawartości naszych usług (w tym między innymi monitorowania, reprodukcji, rozpowszechniania, wyświetlania, tworzenia kopii lustrzanych, przesyłania, pobierania za pośrednictwem dowolnego programu lub urządzenia robota lub pająka).

10.2 Przesłane teksty, zdjęcia, filmy, pliki audio itp. udostępnione podczas korzystania z naszych usług zostały pierwotnie utworzone przez Ciebie lub są prawnie autoryzowane. Prawa własności intelektualnej do wszelkich treści przesyłanych lub publikowanych za pośrednictwem MAXCOM Tracker należą do Ciebie lub pierwotnego właściciela praw autorskich.

10.3 Aby stale ulepszać i świadczyć Ci lepsze usługi, zgadzasz się, że treści, które przesyłasz, publikujesz, przesyłasz lub rozpowszechniasz (w tym między innymi teksty, obrazy, obrazy, pliki audio lub muzykę, dźwięk, dialogi w filmach i/lub plikach audio) ) w ramach naszych usług autoryzowanych dla nas i naszych podmiotów stowarzyszonych, spółek kontrolowanych, firmy-następcy i posiadamy ogólnoświatowe, bezpłatne, niewyłączne, podlegające sublicencjonowaniu (na wielu poziomach), w tym między innymi prawa do reprodukcji , przekazywanie w sieci informacyjnej, adaptacja, kompilacja, modyfikacja, tłumaczenie, dzieła pochodne, wykonania i wyświetlanie). Zakres użytkowania obejmuje między innymi aktualne lub inne strony internetowe, aplikacje, produkty lub urządzenia końcowe itp. Niniejszym potwierdzasz i zgadzasz się, że przyznanie powyższych praw obejmuje następujące prawa i licencje: treść, wszelkie promocje, reklamy i/lub powiązany marketing związany z MAXCOM Tracker i/lub marką firmy oraz treści opracowane w inny sposób (w całości lub w części). Aby było jasne, zgadzasz się, że upoważnienie do powyższych praw obejmuje dozwolone użycie, reprodukcję, wyświetlanie, przesyłanie wizerunku osobistego, portretu, nazwy, znaku towarowego, znaku usługowego, marki, nazwy, logo, logo firmy i innych materiałów itp. .

10.4 Zgadzasz się upoważnić nas do działania w naszym własnym imieniu lub powierzyć profesjonalnej osobie trzeciej naruszenie praw własności intelektualnej, które przesyłasz i publikujesz, w tym między innymi: monitorowanie naruszeń, wysyłanie listów ochronnych, składanie pozwów lub W celu arbitrażu , mediacja, pojednanie itp., mamy prawo podejmować decyzje w sprawach ochrony praw i samodzielnie je realizować

10.5 Zapewniamy wsparcie techniczne w zakresie rozwoju i działania MAXCOM Tracker oraz posiadamy wszelkie prawa w zakresie dozwolonym przez przepisy ustawowe i wykonawcze do wszystkich danych i informacji generowanych podczas rozwoju i działania naszych usług.

  1. Zastrzeżenia

11.1 Różne czynniki mogą mieć wpływ lub być zakłócane na nasze usługi i nie możemy zagwarantować (w tym między innymi):

11.1.1 Nasze usługi są w pełni dostosowane do wszystkich wymagań użytkowników;

11.1.2 Nasze usługi są nieprzerwane, terminowe, bezpieczne, niezawodne i wolne od błędów; wszelkie oprogramowanie, usługi lub inne materiały, które od nas uzyskasz, spełniają Twoje oczekiwania;

11.1.3 Wszelkie błędy w naszych usługach zostaną poprawione.

11.2 Jeśli istnieją podejrzenia dotyczące pożyczek lub innych informacji sieciowych związanych z majątkiem, haseł do kont, reklam lub promocji, należy je poważnie rozważyć i dokonać oceny. Nie bierzemy odpowiedzialności za zyski, reputację biznesową, utratę danych lub inne materialne lub niematerialne straty poniesione przez użytkownika .

11.3 Podczas korzystania z naszych usług możesz napotkać czynniki takie jak siła wyższa (oznaczająca obiektywne zdarzenia, których nie można przewidzieć, przezwyciężyć ani uniknąć), w tym między innymi klęski żywiołowe (takie jak powodzie, trzęsienia ziemi, tajfuny itp.), rząd działania, wojny, strajki, zamieszki itp. Jeżeli tak się stanie, postaramy się naprawić to na czas tak szybko, jak to możliwe, natomiast straty powstałe na skutek działania siły wyższej, będziemy zwolnieni z odpowiedzialności w zakresie przepisów ustawowych i wykonawczych.

11.4 Uzyskujemy prawo do postępowania z treściami o charakterze bezprawnym zgodnie z umową. Prawo to nie stanowi naszego obowiązku ani zobowiązania. Nie możemy zagwarantować, że znajdziemy na czas nielegalne działania i odpowiednio się z nimi uporamy.

11.5 Jeśli chodzi o nasze usługi, nie udzielamy żadnych wyraźnych ani dorozumianych gwarancji ani warunków, w tym między innymi dostępności komercyjnej, przydatności do określonych zastosowań itp. Tylko Ty jesteś odpowiedzialny za odpowiednie ryzyko podczas korzystania z MAXCOM Tracker.

11.6 Niniejsza umowa ma na celu zapewnienie zgodności z krajowymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi, utrzymanie porządku społecznego oraz ochronę uzasadnionych praw i interesów innych osób. Dołożymy wszelkich starań, aby w ramach swoich możliwości dokonywać ocen zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi i wykonawczymi. Jednakże nie gwarantuje, że nasze orzeczenia są całkowicie zgodne z orzeczeniami organów sądowych i administracyjnych. Jeśli tak, konsekwencje musisz ponieść sam.

11.7 W żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie, wtórne, karne, przypadkowe, szczególne, w tym za straty poniesione podczas korzystania z naszych usług. Bez względu na przyczynę, pełna odpowiedzialność, jaką ponosimy, nigdy nie przekroczy kosztów (jeśli w ogóle) zapłaciłeś nam za korzystanie z naszych usług w okresie członkostwa.

12.Specjalne umowy dotyczące usług pojedynczych i stron trzecich

12.1 Nasze usługi zawierają informacje lub linki do treści informacyjnych uzyskanych przez MAXCOM Tracker na różne legalne sposoby, a także inne pojedyncze usługi legalnie obsługiwane przez nas i / lub nasze podmioty stowarzyszone. W MAXCOM Tracker możesz włączyć i korzystać z poszczególnych usług opisanych powyżej. Niektóre indywidualne usługi mogą wymagać od Ciebie zaakceptowania specjalnie sformułowanych w tym celu umów lub innych zasad wiążących Ciebie i danego usługodawcę, jeśli zajdzie taka potrzeba, te umowy i zasady zostaną Ci udostępnione w widoczny sposób, jeśli planujesz korzystać z wyżej wymienionej usługi, w celu uzyskania Twojej opinii i zgody. Rozpoczęcie korzystania z powyższych usług oznacza akceptację ograniczeń odpowiednich umów i zasad dotyczących poszczególnych usług. Jeżeli warunki korzystania nie są wskazane lub są „stałe”, „nieskończone” lub „nieograniczone”, wówczas warunki korzystania z tych produktów lub usług obowiązują od dnia, w którym użytkownik rozpoczął korzystanie z produktu lub usługi, do dnia, w którym produkt lub usługa jest offline w MAXCOM Tracker.

12.2 Kiedy korzystasz z naszych usług świadczonych przez stronę trzecią w serwisie MAXCOM Tracker, oprócz przestrzegania niniejszej umowy i odpowiednich zasad od nas, może być konieczne wyrażenie zgody i przestrzeganie umowy, polityki prywatności i odpowiednich zasad strony trzeciej. Jeśli spór, strata lub szkoda spowodowana oprogramowaniem strony trzeciej i powiązanymi usługami zostanie rozwiązana przez Ciebie i stronę trzecią, nie ponosimy odpowiedzialności za Ciebie i stronę trzecią.

  1. Warunki korzystania dla osób niepełnoletnich

13.1 Jeśli jesteś osobą niepełnoletnią w wieku poniżej 18 lat, przed skorzystaniem z naszych usług powinieneś uważnie przeczytać niniejszą umowę pod nadzorem opiekuna, uzyskać wskazówki i uzyskać możliwą do sprawdzenia zgodę rodzica lub opiekuna prawnego.

13.2 Przywiązujemy wagę do ochrony danych osobowych poniżej 18 roku życia, osoby niepełnoletnie powinny wzmacniać swoją świadomość w zakresie ochrony osobistej i traktować je poważnie podczas wypełniania danych osobowych oraz korzystać z naszych usług na polecenie swoich opiekunów.

13.3 Osoby niepełnoletnie rozumieją, że jeśli naruszysz przepisy ustawowe i wykonawcze lub treść niniejszej umowy, Ty i Twój opiekun poniesiecie wszelkie mogące wyniknąć zobowiązania prawne.

13.4 Specjalne wskazówki dla mniejszych użytkowników:

13.4.1 Nastolatki korzystają z naszych usług pod nadzorem swoich opiekunów i powinny nauczyć się korzystać z Internetu w rozsądnym zakresie, unikać korzystania z Internetu wirtualnego oraz wyrobić sobie dobre nawyki podczas surfowania po sieci.

13.4.2 Osoby niepełnoletnie muszą przestrzegać Krajowej Konwencji Młodzieży dotyczącej cywilizacji sieciowej:

(1) Bądź dobry w nauce online i nie przeglądaj złych informacji;

(2) Komunikuj się szczerze i nie obrażaj innych;

(3) Zwiększaj świadomość samoobrony i nie umawiaj się przypadkowo z przyjaciółmi online;

(4) Utrzymuj bezpieczeństwo sieci bez zakłócania porządku sieciowego;

(5) Zachowaj zdrowie fizyczne i psychiczne bez korzystania z wirtualnego Internetu.

13.5 Aby lepiej chronić prawa do prywatności nieletnich, musimy przypomnieć Ci, abyś zachował ostrożność podczas publikowania treści zawierających drobne materiały. Po opublikowaniu uznaje się, że zgadzasz się, że nasze usługi wyświetlają drobne informacje, portrety, dźwięki itp. A także pozwalają nam do wykorzystywania i przetwarzania treści o charakterze małoletnim zgodnie z niniejszą umową.

14.Inne

14.1 Umowa, która zostanie zawarta, wejdzie w życie, zostanie zrealizowana, a sporne rozstrzygnięcie będzie podlegać prawu chińskiemu. Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszej umowy okaże się nieważne lub niewykonalne ze względu na konflikt z prawem chińskim, warunki te zostaną ponownie przeanalizowane tak blisko pierwotnych postanowień niniejszej umowy, jak to możliwe, a pozostałe postanowienia niniejszej umowy pozostaną w pełni obowiązujące i efekt.

14.2 Niniejsza umowa została podpisana w dystrykcie Baoan w Shenzhen w Chinach. Jeśli masz z nami jakiekolwiek spory w związku z niniejszą umową, obie strony powinny spróbować rozwiązać je w drodze przyjaznych negocjacji; w przypadku niepowodzenia zgadzasz się, że odpowiednie spory zostaną przekazane do sądu ludowego w miejscu podpisania niniejszej umowy w celu rozstrzygnięcia sporu.

14.3 Aby zapewnić Ci lepsze usługi, nasze usługi będą od czasu do czasu aktualizowane i zmieniane ze względu na krajowe przepisy ustawowe i wykonawcze oraz zmiany zasad. W razie potrzeby zmodyfikujemy niniejszą umowę, a formularz tych poprawek stanowi część niniejszej Umowy. Jeśli została zaktualizowana, wydamy zaktualizowaną wersję MAXCOM Tracker i powiadomimy Cię o zaktualizowanej treści, zanim zaktualizowane warunki zaczną obowiązywać, dzięki czemu będziesz mógł poznać najnowszą wersję tej umowy na czas. Możesz także sprawdzić najnowszą wersję „Warunków umowy” na stronie ustawień oprogramowania. Jeśli będziesz nadal korzystać z naszych usług, zgadzasz się zaakceptować treść niniejszej zmienionej umowy.

Jeżeli masz zastrzeżenia do zmienionych warunków umowy, prosimy o natychmiastowe zaprzestanie logowania lub skorzystanie z naszych usług. Jeśli nadal będziesz się logować lub z niego korzystać, uznaje się, że przyjąłeś do wiadomości i zaakceptowałeś zmienione warunki umowy.

14.4 Nagłówki w niniejszej umowie służą wyłącznie wygodzie i czytaniu i nie mają wpływu na znaczenie lub interpretację jakichkolwiek postanowień niniejszej umowy.

14.5 Oboje jesteśmy niezależnymi podmiotami i w żadnym wypadku niniejsza Umowa nie stanowi jakiejkolwiek formy wyraźnej lub dorozumianej gwarancji lub warunku naszej reprezentacji lub zainteresowania użytkownikiem, ani też strony nie stanowią agenta, spółki osobowej, wspólnego przedsięwzięcia ani stosunku pracy.